Bảo trì tổng đài

Quy trình bảo trì, bảo dưỡng hệ thống tổng đài

baotritongdai1. Bảo trì, bảo dưỡng đường dây.

- Vệ sinh thiết bị đầu cuối điện thoại.

- Vệ sinh đầu cáp.

- Căng kéo lại hệ thông cáp.

- Đánh dấu, đánh số hệ thống đường cáp mạng.

- Đánh dấu, đánh số tủ cáp. - Vệ sinh tủ cáp, làm lý lịch tủ cáp.

2. Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống tổng đài.

- Đánh dấu đánh số hệ thống vật lý của tổng đài (main, card mở rộng, module nguồn...).

- Vệ sinh các module card tổng đài bao gồm main chính, card mở rộng, card nguồn. - Vệ sinh các mối nối card main tổng đài.

- Vệ sinh hệ thống cáp tiếp tổng đài.

- Đánh dấu, đánh số cáp từ tổng đài ra tủ cáp.

• Với mục đích:

- Tối thiểu hóa những sự cố có thể xảy ra làm ngưng trệ hoạt động của hệ thống.

- Tối đa hóa thời gian hoạt động ổn định của hệ thống.

• Tiện ích của Dịch vụ này là giúp khách hàng :

- Tiết kiệm chi phí lao động.

- Rút ngắn thời gian chờ đợi để giải quyết sự cố.

joomlajoomla templates
2018  Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phú Công  Thiết kế bởi ITC