Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Phú Công

PHU CONG CONSTRUCTION AND TRADING SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Contact:  Nguyễn Hữu Công

Add:       Kim Nỗ - Đông Anh - Hà Nội

Tel:        04.39989666

Fax:       04.38810281

Mobile:   0906.101.699

E-mail: 

 

joomlajoomla templates
2018  Công ty CP Thương mại và Xây dựng Phú Công  Thiết kế bởi ITC